Przedszkole Samorządowe nr 14
w Piotrkowie Trybunalskim

Przedszkole ponownie uruchomione - wytyczne

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 5 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 5 =
zdjęcie
W związku z informacją uzyskaną z Referatu Edukacji Urzędu Miasta Piotrkowa Trybunalskiego zawiadamiam, że Przedszkole Samorządowe nr 14 w Piotrkowie Trybunalskim, dla którego organem prowadzącym jest Miasto Piotrków Trybunalski zostanie ponownie uruchomione od 14.05.2020r. dla zgłoszonych wcześniej dzieci.

 
Proszę o wcześniejsze przybycie  do placówki w celu zapoznania się z PROCEDURĄ POSTĘPOWANIA W PS NR 14
ZAPEWNIAJĄCĄ BEZPIECZEŃSTWO DZIECI I KADRY SPRAWUJACEJ OPIEKĘ W DOBIE KORONAWIRUSA
oraz podpisaniu deklaracji i stosownych oświadczeń.
W związku z tym, że od dn. 14.05.2020 r. do odwołania zgodnie z wytycznymi Głównego Inspektora Sanitarnego możliwe jest przyjęcie do przedszkola wyłącznie ograniczonej ilość dzieci na każdy z oddziałów, zobowiązuje się rodziców do zgłaszania chęci objęcia dziecka przez przedszkole opieką, najpóźniej dzień przed datą ewentualnego przyprowadzenia dziecka do placówki – zgłoszenia telefoniczne             44 7325666, email przedszkole14@przedszkole14.piotrkow.pl.
Decyzję o przyjęciu dziecka do przedszkola podejmuje dyrektor placówki.
W pierwszej kolejności z przedszkola będą mogły skorzystać te dzieci, których rodzice nie mają możliwości pogodzenia pracy z opieką          w domu.
Pierwszeństwo będą miały dzieci pracowników systemu ochrony zdrowia, służb mundurowych, pracowników handlu i przedsiębiorstw produkcyjnych, i realizujący zadania związane z zapobieganiem, przeciwdziałaniem zwalczaniem COVID-19.
Po przyjęciu dziecka do placówki rodzice zobowiązani są wypełnić deklarację oraz oświadczenia (załącznik ).

Zasady przyprowadzania/odbierania dzieci

Procedura przyprowadzania i odbioru dzieci:
1.Dziecko zdrowe do przedszkola przyprowadza i odbiera jedna osoba.
2.Po wejściu do placówki:
  • opiekun/rodzic zdejmuje dziecku maseczkę i zabiera ze sobą, (ewentualnie jednorazową wyrzuca do wyznaczonego pojemnika),
  • dezynfekuje ręce swoje,
  • dziecko myje ręce  po wejściu do sali,
  • nie odbijamy kart w czytniku.
3 .Opiekun/rodzic dziecka ma obowiązek założenia maseczki ochronnej oraz rękawiczek jednorazowych przez cały czas pobytu w placówce.
4. Po podpisaniu przez opiekuna/rodzica  oświadczeń (załączniki), dziecko ma mierzoną na czole temperaturę, termometrem bezdotykowym przez wyznaczonego przez dyrektora pracownika przedszkola. W przypadku wątpliwego pierwszego pomiaru wykonywanego na czole dziecka, pomiar jest powtarzany w okolicy za uchem na szyi. Następnie dziecko odbierane jest od opiekuna/rodzica w holu głównym.
5. Woźne przypisane do poszczególnych grup oczekują w szatniach w wyznaczonych godzinach na dzieci kierowane z holu głównego przez wyznaczonego pracownika  i są odpowiedzialne za wejście dziecka do grupy przedszkolnej.
6. W razie temperatury powyżej 37,4 stopni dziecko nie jest przyjmowane do przedszkola, a pracownik informuje o fakcie dyrektora przedszkola.
7. Dzieci nie przynoszą do przedszkola żadnych dodatkowych przedmiotów (zabawki, książeczki itp.).
8. Na odbiór dziecka rodzic/opiekun czeka w holu głównym (maksymalnie oczekują dwie osoby) z zachowanie dystansu społecznego              2 metrów. Dziecko doprowadzane jest przez pracownika przedszkola.
9.Po przyjęciu/odbiorze dzieci do placówki  dezynfekuje się niezwłocznie drzwi główne (wewnętrzne i zewnętrzne), poręcze przed wejściem do placówki, kontakt dzwonka oraz podłogę w holu głównym.

Rodzice/opiekunowie kontaktują się z nauczycielem w holu głównym z zachowaniem bezpiecznej odległości i ochrony osobistej; chęć kontaktu  z nauczycielem zgłaszają do pracownika administracyjno-obsługowego dyżurującego w holu głównym przedszkola.


Z poważaniem
Justyna Ziemba
powrót