Przedszkole Samorządowe nr 14
w Piotrkowie Trybunalskim

przerwa w pracy PS14

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 2 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
7 + 2 =

Zgodnie z Zarządzeniem nr 392 Prezydenta Miasta Piotrkowa Trybunalskiego z dn. 14.10.2019 r.
w sprawie ustalenia terminów przerw w pracy przedszkoli samorządowych, dla których organem prowadzącym jest
Miasto Piotrków Trybunalski przerwę w pracy Przedszkola Samorządowego nr 14
w roku szkolnym 2019/2020 ustalono w okresie 01.08.2020 r. - 31.08.2020 r.

Załączniki artykułu