Przedszkole Samorządowe nr 14
w Piotrkowie Trybunalskim

Grupa 4

Proszę określić gdzie leży problem:
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 4 =
Link
Proszę wpisać wynik dodawania:
4 + 4 =


Zajęcia dodatkowe: 
Religia - poniedziałki i środy 12.45 - 13.15 
Rytmika - poniedziałki 9.00 - 9.30, czwartki 12.15 - 12.45
Język angielski - poniedziałki i środy 9.30 - 10.00.
 List do rodziców


BABCIA I DZIADEK
 
Tematy dni: Dom rodzinny; Zabawy z babcią i dziadkiem; Upominki dla babci i dziadka;
                   Upominki dla babci i dziadka; Dzień Babci i Dziadka


Drodzy Rodzice,
 
w minionym tygodniu rozmawialiśmy na temat starszych ludzi, zastanawialiśmy się, dlaczego i jak powinniśmy im pomagać. Formułowaliśmy zasady kulturalnego zachowania wobec starszych osób. Rozmawialiśmy na temat roli, jaką odgrywają w życiu rodziny dziadkowie i rozmawialiśmy o ich zabawach z dzieciństwa. Malowaliśmy portrety swoich dziadków. Uczyliśmy się wierszy, rymowanek i piosenek z okazji Dnia Babci i Dziadka. Przygotowaliśmy na tę okoliczność upominki i przedstawienie.

Doskonaliliśmy umiejętność przeliczania w zakresie 4. Podczas zabaw matematycznych dokładaliśmy, odkładaliśmy, klasyfikowaliśmy, przeliczaliśmy i stopniowaliśmy wielkość w zakresie 4.

Poznaliśmy literę b, B występującą w wyrazach balon, Beata. Uczyliśmy się wysuchiwać głoskę na początku, w środku i na końcu podawanych wyrazów. Próbowaliśmy czytać wyrazy z poznanych liter:  O, A, L, M, E, T, D, I, K, U, P, Y, B.

Dobre pomysły dla mądrych rodziców, czyli jak spędzać czas z dzieckiem.
Wspólne przygotowanie upominków, laurek dla dziadków.
Wspólne zabawy na śniegu.
Zabawy utrwalające w pamięci kształt cyfry 4: wyszukiwanie przedmiotów zbliżonych kształtem do cyfry 4, pisanie cyfry 4 po piasku, kaszy, układanie cząstek warzyw i owoców w kształt cyfry 4.
Zabawy w wysłuchiwanie poznanych głosek, w tym w szczególności głoski b.
Zabawy w wyszukiwanie w wyrazach poznanych liter, w tym w szczególności litery b, B.
Czytanie książek – opowiadań i wierszy, wspólne śpiewanie piosenek.